Het stationsschip in het Caribisch Gebied, Hr. Ms. Van Amstel, heeft op woensdag 23 november haar tweede Kustwachtperiode succesvol afgesloten.

Het stationsschip in het Caribisch Gebied, Hr. Ms. Van Amstel, heeft op woensdag 23 november haar tweede Kustwachtperiode succesvol afgesloten.

Gedurende deze periode heeft Hr. Ms. Van Amstel een diversiteit aan operaties en oefeningen uitgevoerd. Naast de reguliere patrouilles voor de Kustwacht, heeft het schip ondersteuning gegeven bij de AS355 helikopteropleiding nabij de ABC-eilanden en de Super-RHIB-opleiding die op St. Maarten werd gehouden. Hierbij werd de boordhelikopter van Hr. Ms. Van Amstel, callsign “Obelynx”, ingezet voor het beoefenen van hijsen-schip met de Super-RHIB.  De boordhelikopter voerde daarnaast meerdere malen per dag patrouilles uit.
Met de aanwezigheid van een stationsschip is het aantal patrouilles aanzienlijk verhoogd. Deze patrouilles zijn zowel met de boordhelikopter als met de scheeps-RHIBs uitgevoerd. Hierbij wordt de boordhelikopter gebruikt om een groot gebied te surveilleren en bijzondere situaties te detecteren. De RHIB wordt gebruikt voor controles van vaartuigen en het daadwerkelijk optreden. Hierbij werde deze  RHIB- patrouilles (zowel bij de bovenwindse als de benedenwindse eilanden) uitgevoerd door een combinatie  van het scheepsboardingteam en het kustwachtboardingteam. . Dit creëert een unieke samenwerking en combinatie van verschillende expertises. Er zijn hiermee uiteindelijk nabij de Bovenwinden meer dan 35 controles uitgevoerd waarbij geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Deze controles  vonden zowel overdag als ‘s nachts plaats.
Naast de uitvoering van rechtshandhavingstaken, heeft de Amstel ook bijgedragen aan de dienstverlenende taak van de Kustwacht. Zo heeft het schip nabij Sint Maarten onlangs nog een motorjacht met motorpech geassisteerd.

Tussen de daadwerkelijke patrouilles door is er veelvuldig gewerkt aan het behouden van de vaardigheden en geoefendheden van zowel  kustwachtpersoneel als het schip. Er werd geschoten met handvuurwapens en met het scheepsgeschut. En er werden diverse instructies en lessen gegeven.
Tijdens het bezoek van de Koninklijke familie was de Van Amstel een aantal malen op de achtergrond aanwezig om de veiligheid vanaf zee te garanderen. Dit was o.a. zichtbaar tijdens het bezoek van het gezelschap aan de haven van Saba.
Op vrijdag 11 november was er ter ere van St. Maarten Day een open dag op het Kustwachtsteunpunt gecombineerd met een open house aan boord van Hr. Ms. Van Amstel. Gedurende deze dag heeft de boordhelikopter meerdere vlieg- en hijsdemonstraties gegeven in samenwerking met de Super-RHIB van het kustwachtsteunpunt te St. Maarten.

Tijdens Statia Day (16 november) was de Van Amstel vertegenwoordigd bij de ceremoniële opening op Fort Oranje. Op 19 november heeft de Lynx van Hr. Ms. Van Amstel succesvol geassisteerd op Saba bij het transporteren van een drietal transformatoren naar de top van Mt. Scenery.

Na een logistieke stop te Puerto Rico zal het schip haar operaties voortzetten.