• the-organization

    HET BELEID

    Het algemeen beleid wordt door maar liefst zeventien ministeries bepaald.

    Read more ...

Op dinsdag 22 november hebben de vliegende bemanningsleden van het Kustwachtsteunpunt Hato in samenwerking met de cutter Jaguar een “open zeedrill” uitgevoerd in een positie 2 mijl zuid van Bullenbaai. De bemanningsleden van de Kustwacht dienen in staat te zijn, met de hen ter beschikking gestelde redding- en overlevingsmiddelen, te overleven op zee.

Op dinsdag 22 november hebben de vliegende bemanningsleden van het Kustwachtsteunpunt Hato in samenwerking met de cutter Jaguar een “open zeedrill” uitgevoerd in een positie 2 mijl zuid van Bullenbaai. De bemanningsleden van de Kustwacht dienen in staat te zijn, met de hen ter beschikking gestelde redding- en overlevingsmiddelen, te overleven op zee. Tijdens de oefening werden rode vuurpijlen afgevuurd waarbij het Rescue  Coordination Center (RCC) van de Kustwacht, continu op de hoogte werd gehouden voor wat betreft de tijdstip en positie van het afvuren. Deze oefening wordt elke drie jaar herhaald voor de vliegende bemanningsleden van de Kustwacht.

De vliegende bemanningsleden opereren normaliter met het DASH-8 patrouillevliegtuig en de AS355 helikopter. Beide eenheden zijn beschikbaar voor beide hoofdtaken van de Kustwacht, rechtshandhaving en dienstverlening (SAR). De DASH-8 patrouilleert hiertoe bij zowel de Benedenwinden (ABC) als Bovenwinden (SSS). Naast de reguliere patrouilles is er altijd een DASH8 direct inzetbaar voor calamiteiten. Hier wordt frequent gebruik  van gemaakt, met name bij SAR-acties.

De AS355 helikopter opereert primair rondom de ABC-eilanden. Deze helikopter zal medio 2012 vervangen worden door een nieuwe Kustwachthelikopter die meer capaciteiten zal hebben en een grotere beschikbaarheid krijgt.  

Naast varende eenheden kent de Kustwacht dus ook vliegende eenheden. Ook voor deze eenheden zoekt de Kustwacht met enige regelmaat personeel, die een unieke carrière binnen een uitdagend bedrijf kunnen volgen.