• rescue

    Een noodsituatie melden aan de Kustwacht?

    Bel gratis het alarmnummer 913

    Marifoon op kanaal 16

    Read more ...

De Kustwacht heeft afgelopen week intensief samengewerkt met de Marine van de Dominicaanse Republiek. Hierbij zijn, in het kader van de bilaterale oefening Vigilant Eyes, Search-and-Rescue oefeningen uitgevoerd en is er gezamenlijk geopereerd in het kader van drugsbestrijding. Namens Kustwacht namen kustwachtcutter Jaguar en een DASH8 patrouillevliegtuig deel.

De Kustwacht heeft afgelopen week intensief samengewerkt met de Marine van de Dominicaanse Republiek. Hierbij zijn, in het kader van de bilaterale oefening Vigilant Eyes, Search-and-Rescue oefeningen uitgevoerd en is er gezamenlijk geopereerd in het kader van drugsbestrijding. Namens Kustwacht namen kustwachtcutter Jaguar en een DASH8 patrouillevliegtuig deel.

Achtergrond
‘Search and Rescue’ (SAR) vormt één van de hoofdtaken van de Kustwacht Caribisch Gebied. Omdat het SAR-verantwoordelijkheidsgebied grenst aan dat van de Dominicaanse Republiek, ondertekenden beide landen in 2007 een overeenkomst om de samenwerking op dit gebied officieel vast te leggen. Om de procedures en werkwijzen af te stemmen, oefenen beide kustwachten nu jaarlijks samen in de oefening Vigilant Eyes.

Zowel de Dominicaanse Republiek als het Koninkrijk der Nederlanden zijn verdragspartij van het Regionaal Maritiem Verdrag (“Verdrag van San José). Dit verdrag bevordert de regionale samenwerking bij de bestrijding van verdovende middelen op en boven zee. Drugssmokkel is immers een grensoverschrijdende criminaliteit die in de regio veelvuldig op of boven water plaatsvindt, van de productiezones in Zuid Amerika naar de eindbestemmingen in de VS of Europa. Met het verdrag wordt het mogelijk gezamenlijk te opereren, boardingteams uit te wisselen en in elkaars wateren op te treden tegen drugssmokkel. Tijdens de oefening Vigilant Eyes is dit verdrag voor het eerst toegepast.
 
Oefening
De oefening Vigilant Eyes is afgelopen week (13 t/m 17 november) uitgevoerd. De oefening werd gehouden vanuit Santo Domingo, waarbij de Dominicaanse Marine de organisatie voor haar rekening nam. De Dominicaanse Marine voert in haar land namelijk tevens de Kustwachttaken uit. Namens de Kustwacht, namen de cutter Jaguar, een Dash8 patrouillevliegtuig en enkele liaisons deel. Aan het begin van de oefening was er een uitgebreide kennismaking en briefing. Vervolgens gingen de schepen naar zee en deed het vliegtuig haar patrouilles. Overdag stond het programma in het teken van SAR-oefeningen waarbij wederzijdse kennis en ervaring werd uitgewisseld. Dit werd versterkt doordat er liaisons op zee werden overgezet die van dichtbij de werkwijze van de partner konden observeren. ‘sNachts werd er gezamenlijk aan de zuidkust van de Dominicaanse Republiek gepatrouilleerd in het kader van drugsbestrijding. De Dominicaanse Republiek is een bekende bestemming voor zogenaamde GoFasts vanuit Colombia. De smokkelaars gebruiken hierbij de Dominicaanse Republiek als tussenstop, naar de eindbestemmingen in de VS of Europa.
Het patrouillevliegtuig werd zowel overdag bij de SAR-oefeningen als ‘snachts ingezet. De gehele oefening werd gecoördineerd vanuit het Operatiecentrum in Santo Domingo, waar zich eveneens liaisons van de Kustwacht bevonden.

Basis voor verdere samenwerking
De oefenperiode heeft duidelijk een meerwaarde gehad. In de media in Santo Domingo was veel aandacht voor dit gezamenlijke optreden. Beide partijen hebben meer begrip gekregen voor elkaars werkwijzen. Dit biedt een goede basis voor verdere samenwerking op beide taakgebieden, SAR en drugsbestrijding. De goede samenwerking werd benadrukt bij de officiële afsluiting van de oefening waar zowel de Dominicaanse Admiraal Dominici (plaatsvervangend Bevelhebber) en de Nederlandse Ambassadeur mevr. drs. Rahman bij aanwezig waren.