De Kustwacht Caribisch gebied heeft twee dagen intensief gezocht naar twee vermist geraakte vissers nabij Aruba. Dat deden de eenheden van de kustwacht samen met de SARFA, Maritieme Politie en Korps Politie Aruba.

De Kustwacht Caribisch gebied heeft twee dagen intensief gezocht naar twee vermist geraakte vissers nabij Aruba. Dat deden de eenheden van de kustwacht samen met de SARFA, Maritieme Politie en Korps Politie Aruba.
 
Het Reddings- en Coördinatiecentrum (RCC) ontving op zaterdagmiddag een melding van een vermissing van twee opvarenden van de vissersboot 'Shanty'. De vissers werden 's ochtends op Aruba terugverwacht van hun nachtelijke werkzaamheden op zee. Direct na deze melding werden alle varende en vliegende kustwachteenheden ingezet.

De kustwachthelikopter AS355, die zich op dat moment nabij Aruba bevond, kon snel naar het zoekgebied gestuurd worden. Helaas leverde deze eerste zoekslag geen resultaat op. Ondertussen werd de laatst bekende positie van de boot bekend. De boot zou op ongeveer 6mijl ten zuidwesten van Paardenbaai vermist zijn geraakt.. Deze informatie in combinatie met een verklaring van een andere visser, hebben tot de aanname geleid dat het vaartuig gezonken zou zijn. Ondertussen werd de Superrhib naar deze laatst bekende positie gestuurd en heeft dit gebied afgezocht. De Superrhib kreeg versterking van de politiehelikopter van de KPA. Deze helikopter werkte goed samen met de Kustwachteenheden ter plaatse en het RCC.
 
De kustwachtcutter Panter en het maritiem patrouillevliegtuig DASH 8
 trokken er zaterdagavond, -nacht en zondagochtend op uit om een zo groot mogelijk gebied af te zoeken. Het zoekgebied werd vastgesteld op 25 mijl ten noordwesten van Aruba. Ondertussen zijn de
 familieleden door de minister-president van Aruba, Mike Eman, geïnformeerd over de situatie en de nog te nemen acties van de reddingseenheden.

Diverse vliegende en varende eenheden hebben de zoektocht de gehele zondag voortgezet. Hier kwam ook een klein vliegtuig bij, die door de ongeruste familie van de vissers werd ingezet. Hoewel alle eenheden eendrachtig en gecoördineerd samenwerkten, had de zoektocht geen resultaat.

Door de slechte weeromstandigheden op zondag werden de zoekacties voor de vliegende eenheden tijdelijk bemoeilijkt. Ondertussen bleef de Panter tot zonsondergang actief zoeken naar de vissers. De reddingsactie wordt maandagochtend weer hervat met onder andere de inzet van de DASH 8.

Hoewel de Kustwacht blijft doorzoeken, neemt met het verstrijken van de tijd en de slechte weersomstandigheden, de kans op een geslaagde redding en goede afloop helaas af. Het Reddings- en Coördinatiecentrum heeft ook contact gemaakt met hun Venezolaanse collega’s om het zoekgebied eventueel uit te breiden naar de territoriale wateren van Venezula.

De Kustwacht heeft de 'search and rescue' verantwoordelijkheid rondom alle Benedenwindse Eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao). De coördinatie van deze SAR-acties worden vanuit het Reddings- en Coördinatiecentrum van de Kustwacht Caribisch gebied te Curaçao uitgevoerd.

U kunt het RCC te allen tijde (24/7) bereiken voor alle maritieme dienstverlening op het gratis alarmnummer 913.