• the-organization

    HET BELEID

    Het algemeen beleid wordt door maar liefst zeventien ministeries bepaald.

    Read more ...

Opnieuw vervoert de Kustwacht Caribisch Gebied per cutter Panter, afgelopen zondag nog aanwezig bij de “Bonaire Maritime Days 2011”, een aantal gevangenen van Bonaire naar Curaçao.

Opnieuw vervoert de Kustwacht Caribisch Gebied per cutter Panter, afgelopen zondag nog aanwezig bij de “Bonaire Maritime Days 2011”, een aantal gevangenen van Bonaire naar Curaçao.

Deze gevangenen konden om bijzondere redenen niet per vliegtuig vervoerd worden. Vervolgens gaan zij per vliegtuig van Curaçao naar Nederland. Dit is wederom een onderstreping van de goede samenwerking tussen de Kustwacht en haar partners in de veiligheidsketen.