• fleet

    De kustwacht heeft een vloot waar zij trots op is. Zij beschikt over verschillende soorten eenheden om haar taken op en boven zee uit te voeren.

    Read more ...

De Hr. Ms. Johan de Witt, het stationsschip dat op dit moment kustwachttaken uitvoert in het Caribisch Gebied, heeft in nauwe samenwerking met het personeel van kustwachtsteunpunt St. Maarten, Immigratie en Douane scherpe controles uitgevoerd bij de Bovenwindse eilanden.

De Hr. Ms. Johan de Witt, het stationsschip dat op dit moment kustwachttaken uitvoert in het Caribisch Gebied, heeft in nauwe samenwerking met het personeel van kustwachtsteunpunt St. Maarten, Immigratie en Douane scherpe controles uitgevoerd bij de Bovenwindse eilanden.

Tijdens deze periode treedt het boardingteam van de Kustwacht op samen met het scheepsboardingteam van Hr. Ms. Johan de Witt om expertise en ervaring uit te wisselen. Leden van de Douane en Immigratiedienst varen ook mee om te kunnen assisteren. Het voordeel van deze samenwerking is dat er vanaf de Johan de Witt per maand 60% meer geboard kan worden dan vanaf het steunpunt mogelijk is. Vrijwel alle vaartuigen die naar en van St. Maarten worden dan ook gecontroleerd. Het gecombineerde boardingteam voert boardings uit met de diverse vaartuigen van Hr. Ms. Johan de Witt en de SuperRHIBs van het steunpunt, waarbij het boardingteam aan boord gaat van het te controleren schip. In totaal zijn er in deze periode 56 vaartuigen gecontroleerd. Bij deze routinecontroles wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de papieren van het schip en haar bemanning in orde zijn en of er geen illegale activiteiten plaatsvinden. Bij één van deze controles is er een illegaal wapen in beslag genomen. De kapitein van het vaartuig is hierbij ook gearresteerd. Daarnaast wordt er veelvuldig gesurveilleerd op de Sababank, in het kader van milieu, visserij en andere mogelijke illegale activiteiten. Hier zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Bij de inzet van de Johan de Witt, wordt eveneens haar Lynx boordhelikopter dagelijks gebruikt om zowel het zeegebied als de kustlijnen te patrouilleren.

Het hoofd van het steunpunt van St. Maarten ervaart de samenwerking met het scheepsboardingteam en de Johan de Witt als prettig. Door de samenwerking met de Douane en Immigratiedienst is de kustwacht in staat om preventief op te treden om illegale activiteiten verder terug te dringen. Na een kort havenbezoek in de regio, zal de Hr. Ms. Johan de Witt de samenwerking voortzetten.