• the-organization

    HET BELEID

    Het algemeen beleid wordt door maar liefst zeventien ministeries bepaald.

    Read more ...

De Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) ontving op maandag 13 juni omstreeks 10.00 uur een melding dat een Venezolaanse bark, de ‘Virginia’ motorproblemen had.

Het bark was op ongeveer vijf mijl ten zuiden van de haven van Barcadera, Aruba. Een Super-RHIB van het kustwachtsteunpunt Aruba werd gelijk in gezet om assistentie te verlenen. Na een zoek slag in het aangegeven gebied, werd rond 11:50 uur het vaartuig gevonden. Bij nader onderzoek, besloot de commandant van de Super-RHIB om het vaartuig niet te slepen aangezien deze te zwaar beladen was met ongeveer 2000 kilo koper. De vijf opvarenden werden aan boord  genomen en naar de haven van Barcadera getransporteerd. Omdat het achtergebleven vaartuig een gevaar vormde voor de scheepvaart, had het Reddings- en Coördinatie centrum van de Kustwacht ook een bericht met een waarschuwing uitgezonden naar schepen ten zuiden van Aruba.

Omstreeks 13:00 uur besloot de agentschap van de ‘Virginia’ samen met de kapitein en ook de kapitein van de bark ‘Don Fonseca’ uit te varen om de ‘Virginia’ te slepen. De Super-RHIB voer ook mee ter begeleiding en om te zorgen dat de sleep veilig werd uitgevoerd. Bij aankomst bij de ‘Virginia’, probeerden ze deze te slepen, doch met negatieve resultaten daar deze water maakte en dreigde te zinken. Op aanwijzing van de commandant van de Super-RHIB haalde de bemanning van de ‘Don Fonseca’ de waardevolle spullen van de ‘Virginia’ af en vervolgens ging de Super-RHIB over tot het maken van hekgolven om het vaartuig tot zinken te brengen om zodoende de scheepvaart in de buurt niet te belemmeren.