• the-organization

    HET BELEID

    Het algemeen beleid wordt door maar liefst zeventien ministeries bepaald.

    Read more ...

De Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) detecteerde dinsdag in de late avonduren gedurende een patrouille een verdacht vaartuig. Het voer met hoge snelheid richting di haven van Barcadera.

Een Super-RHIB vanuit steunpunt Aruba ging met ondersteuning van het Reddings en Coördinatie Centrum (RCC) op Curacao, gelijk erop af om het vaartuig te onderscheppen.

Er ontstond een achtervolging die op een strand nabij de haven van Barcadera was afgelopen.

De opvarenden probeerden te vluchten maar deze werden door de snelle reactie van het Kustwacht personeel snel aangehouden.

Hierna kwam direct de samenwerking tussen de Kustwacht en het Korps Politie Aruba (KPA) op gang. Bij nader onderzoek werd een grote hoeveelheid verdovende middelen op het bootje aangetroffen.

De twee opvarenden, beiden met Venezolaanse nationaliteit zijn aangehouden en samen met de verdovende middelen overgedragen aan de politie. De zaak is verder in onderzoek.