• the-organization

    HET BELEID

    Het algemeen beleid wordt door maar liefst zeventien ministeries bepaald.

    Read more ...

Het Reddings en Coördinatie Centrum (RCC) van de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) ontving dinsdag 12 april een melding dat een aantal personen ter hoogte van Piskaderabaai aan het speervissen waren. Een Patrouille van de Kustwacht rukte gelijk uit en trof een groep mannen aan die met harpoenen/speergeweren bezig waren.

Op het moment dat de mannen de kustwachtpatrouille zagen trachtten zij de harpoenen te verstoppen door ze in het water te gooien, maar de Kustwachtmedewerkers hebben de harpoenen in het water bij de mannen gevonden en ook een in de kofferbak van auto die bij de mannen hoorde. De mannen hadden ook zakken met geharpoeneerde vissen.

De vissen en de speergeweren zijn in beslag genomen en de mannen hebben allemaal een oproep proces verbaal (OPV) en een proces-verbaal (PV) uitgereikt gekregen.

De Kustwacht wilt hierbij weer benadrukken dat het harpoeneren  of het in bezit hebben van een harpoen niet is toegestaan. Bij aantreffen zal er altijd tot in beslagname overgaan en de persoon zal een OPV uitgereikt krijgen. De komende periode zal de Kustwacht hier extra attent op zijn.