• the-organization

    HET BELEID

    Het algemeen beleid wordt door maar liefst zeventien ministeries bepaald.

    Read more ...

De Dash-8 maritiem patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied detecteerde gisteren 1 februari een barkje, de ‘JM’ met voortstuwingsproblemen.

Het vaartuig lag op dat moment tien (10) mijl ten westen van Aruba. Zr. Ms. De Zeven Provinciën, het stationsschip in het Caribisch gebied werd naar de locatie gedirigeerd om te helpen. De bark is op sleeptouw genomen en meegesleept tot vlak bij de kust van Aruba ter hoogte van Baracadera, waar een andere bark de ‘JM’ heeft overgenomen en naar binnen gesleept.