STATIONSCHIP MET NH-90 BOORDHELIKOPTER
    Met een uitstekend pakket sensoren-, wapen- en communicatie systemen, de gecombineerde inzet met de boordhelikopter en de mogelijkheid van een grote transitsnelheid, is het stationsschip zeer geschikt voor het uitvoeren van alle kustwachttaken als douane, milieu- en visserijtoezicht, het afhandelen van maritieme noodmeldingen en het eventueel hulp verlenen in het geval zich humanitaire rampen voordoen.


    Het schip wordt ingezet om op te treden tijdens counterdrugs operaties en bij humanitaire hulpverlening. Daarnaast wordt het ook ingezet voor diverse kustwachttaken in het Caribisch gebied zoals het opsporen van illegale visserij, milieudelicten en de inzet tijdens SAR-acties. Voor het uitvoeren voor deze taken is het stationsschip met twee FRISC’s en een NH-90 helikopter uitgerust. Tijdens het uitvoeren van de kustwachttaken vaart een boardingteam van de Kustwacht mee aan boord van het schip.

    KUSTWACHT SAMEN STERK