STATIONSCHIP
    Met een uitstekend pakket sensoren-, wapen- en communicatie systemen, de gecombineerde inzet met de boordhelikopter en de mogelijkheid van een grote transitsnelheid, is het stationsschip zeer geschikt voor het uitvoeren van alle kustwachttaken als douane, milieu- en visserijtoezicht, het afhandelen van maritieme noodmeldingen en het eventueel hulp verlenen in het geval zich humanitaire rampen voordoen. Er vaart ook een boardingteam van de kustwacht mee.

    KUSTWACHT SAMEN STERK