STAGES
  Na de beëdiging volgt de stage van 1 jaar. In deze stage werkt de stagiair met een takenboek, waarin alle taken van de kustwachter voorkomen. D.m.v. het uitvoeren van de taken leert de stagiair het geleerde toe te passen in de praktijk. Het OCPK diploma krijgt men na het succesvol afronden van de  stage.

  Verder...

  NEDERLANDS

  Alle lessen worden in het Nederlands gegeven. Extra toelichting in het Engels of Papiamentu is bij de meeste docenten mogelijk. Nederlands is ook een examenvak in de OCPK.


  INSTRUCTEURS

  De OCPK wordt gedeeltelijk verzorgd door interne instructeurs van de Kustwacht en gedeeltelijk door externe docenten.


  CURACAO

  De opleiding wordt gegeven op Curaçao bij de kustwachtstaf, om precies te zijn op de marinebasis Parera. Je krijgt hier ook een kamer en volledige verzorging. Dit wordt allemaal betaald door de Kustwacht.


  AVONDSTUDIE

  Gedurende de gehele opleiding moet er in de avond- en weekend worden gestudeerd. Ook moet men in eigen tijd opdrachten uitwerken.


  EXAMENS

  Voor alle vakken worden examens afgenomen. Als een kandidaat na herkansing niet slaagt voor een bepaald onderdeel zal zijn/haar aanstelling worden beëindigd en zal hij/zij de opleiding moeten verlaten. Meer uitleg over het examenreglement krijgt de kandidaat tijdens de eerste week van de opleiding.


  UNIFORMKLEDING

  Bij het begin van de opleiding ontvangen de kandidaten een uitgebreid kledingpakket (waarin o.a. werkkleding, sport- en zwemkleding en diverse schoeisel). Tevens wordt al het studiemateriaal verzorgd door de Kustwacht.


  FAMILIE BEZOEKEN

  In principe, wanneer dit past binnen de opleiding, zullen Arubaanse en Bonairiaanse kandidaten 2 maal per maand op kosten van de Kustwacht naar huis mogen. Voor de kandidaten van de bovenwindse eilanden geldt dat zij 1 maal per maand op kosten van de Kustwacht naar huis mogen. Indien mogelijk wordt er rekening gehouden met algemene erkende feestdagen.

  KUSTWACHT SAMEN STERK